Thông báo New
Trang chủ > CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo soát xét thông tin tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2021

Báo cáo soát xét 6 tháng 2021 (zip)

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TB đấu giá tài sản

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2019

Bao cao kiem toan 2019.

Xem thêm

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

232 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÔNG LÃNH PHÍ NĂM 2019

1211.BC.CSKT Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2019_compressed

Xem thêm

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký

Xem thêm

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

970 Phụ lục IV Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019

Xem thêm

Quyết định 38/QĐ-CCTHADS ngày 19/9/2019

38 QĐ CCTHA

Xem thêm

BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG KẾT THÚC VÀO NGÀY 30/6/2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

Xem thêm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2018

293 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp năm 2018

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2018

292 BCKQTH các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Xem thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

291 BC Đánh giá về KQTHKHSX kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng cho kì kế toán 7 tháng kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính riêng cho kì kế toán 7 tháng kết thúc ngày 31.12.2018

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng cho kì kế toán 5 tháng kết thúc ngày 31/5/2018

Báo cáo tài chính riêng cho kì kế toán 5 tháng kết thúc ngày 31.5.2018

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2018

Xem thêm

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

1179 BC Ket qua thuc hanh tiet kiem chong lang phi nam 2018-compressed

Xem thêm